keyboard_arrow_right Přidat nabídku
keyboard_arrow_right Přihlášení
keyboard_arrow_right Registrace
keyboard_arrow_right Domů
keyboard_arrow_right Průmysl
keyboard_arrow_right Hledat
keyboard_arrow_right Prodat

Manipulace s Materiálem

Manipulace materiálů je prakticky stejně stará jako lidstvo samotné, protože lidstvo vždy mělo potřebu převážet čerstvé materiály nebo zboží z jejich lokace, na místo kde byly zpracovány nebo použity na určitý úkol. Toto vyžadovalo jiný přístup získávání materiálů, také jejich naložení, převoz, zpracování a distribuce. Nejdříve, o materiály bylo pečováno podle obvyklé normy, většinou po jedné jednotce.

 

Zakladatel průmyslového inženýrství

Zakladatel průmyslového inženýrství – Fredrick Taylor, byl také někdo, kdo přidával pozornost manipulaci s materiály. Jako důležitý krok ke každému zásobovacímu řetězci, nakládací proces musel být vylepšen. Krátce po tom, byl vynalezen vysokozdvižný vozík. První stroj tohoto typu byl představen v roce 1915 a brzo se stal velmi důležitou inovací. Byl to nejužitečnější stroj pro každý sklad, díky tomu že udělal přemisťování palet o moc jednodušší, nehledě na váhu. Výsledek toho byl, že zacházení s materiály a zbožím bylo urychleno. Krátce, vysokozdvižné vozíky byly schopny paletu zvednout výš, a díky tomuto paletový regál byl vynalezen.

Paletové regály pro vertikální skladování byly představeny kolem roku 1920. Toto dovolilo skladům růst do výšky a nezabírat více místa na zemi.

Střed roku 1920
 

Čtyřicátá a padesátá léta dvacátého století byly směřována na hledání účinného způsobu, lepšího zacházení s intenzivními materiály. Mechanizace, konkrétně paletový výtah byla odpověď k tomuto problému. Lidé začali používat výraz ‘zatížení jednotky’, což znamenalo, že palety měly optimalizovat místo ve skladech. Tento koncept byl rozšířeně používán v roku 1950, když byl částí  kontejnerového řešení, což znamenalo, že dopravní náklad mohl být nakládán postupně do tahačů, vlaků a plavidel. Stejně přesto byla manuální práce často potřebována, což znamenalo, že dělnící museli používat ruce na práce jako vyprazdňování, plnění a zvedání nákladu. Existuje mnoho manipulovacích prostředků, které jim zlehčují práci, jako třeba výtah.  Dnes existuje mnoho polo-automatických strojů a zařízení pro manipulaci s materiály.

Typy vybavení pro manipulaci s materiály

Když se zamyslíte nad vybavením pro manipulaci s materiály, musíte připočítat také vozíky do této kategorie. Všechny různé druhy jeřábů, průmyslových nákladních vozů, vysokozdvižných vozíků, elektrických tahačů, jsou také částí této kategorie, ale jsou schopné pouze manipulace, přemisťování a ukládání těžkých nákladů. Další důležitá část jsou také jednokolejnicové dráhy a různé typy dopravců, které můžou být buď poháněny nebo se mohou hýbat pomocí gravitace. Už jsme zmínili kontejnery a palety.

Dopravce jsou klíčové pro manipulaci s materiály, a jsou s námi už delší dobu. První primitivní verze byla ukázána v roce 1795 a byl to jednoduchý pás, který se pohyboval po dřevěné platformě. Tento design se skoro nezměnil po dobu jednoho století, ale na začátku dvacátého století je inženýři vylepšili. Krátce poté, automobilový průmysl převzal dopravní linku a několikrát zvýšil její produktivitu. Henry Ford představil tuto technologii do svých továren a masová výroba se začala dít více než nikdy předtím. Doly je také velmi využívali, a doba po druhé světové válce si říkala o představení modernějších materiálů. Dopravce začaly být o moc bezpečnější v roce 1950. V roce 1980, dopravce již měli interně upevněné válce, tahače a motory.

Jeřáby jsou nejužitečnější kusy těžkého strojírenství pro manipulaci s materiály. Závisle na lokaci a typu materiálu, jeřáby můžou být buď vertikální nebo horizontální. Zvyšují flexibilitu procesu manipulace s materiály oproti jim porovnaným dopravcům. Existují již od doby Římské Říše, a první moderní jeřáb byl ukázán na začátku průmyslové revoluce Williamem Armstrongem. Jeřáby můžou být pevné, pohyblivé nebo přidělané na tahače.

Průmyslové tahače jsou také velmi důležité pro manipulaci s materiály. Jsou zde výtahové a vyklápěcí, záleží na úkolu. S automaticky zařazenými automaticky řízenými vozidly.

Průmysloví roboti nejsou důležití pouze pro výrobu, ale také pro manipulaci s materiály. Ten první vynalezl Bill Taylor v roce 1937. První robotický patent byl udělen Georgu Devolovi a jeho společnosti Unimatio v roce 1961. Nakonec se společnosti jako KUKA a ABB vynořily na trh v roce 1970. Faverges SCA koupilo Unimation v roce 1988 a Bosch robotics division v roce 2004.

Objemná materiálová manipulace vyžaduje mnoho speciálních strojů jako dopravce, svodiče, pohyblivé podlahy, stohovací vozíky, výtahy, tahače a železniční skládky, stejně jako mnoho dalších zařízení. Vedle paletizace a kontejnerizace, objemně materiální manipulace je neskutečně důležitá oblast operací, nezbytná pro nespočet odvětví.

 
 

Inzerce z tohoto odvětví Zobrazit všechny

АМКОДОР А-451А Kazakhstan
АМКОДОР А-451А

2018
Diesel

Asia, Kazakhstan

Zavolat pro cenu